Span Columns funktionen

Hvis en overskrift skulle løbe over flere spalter, så var vi i de tidligere versioner af InDesign nødt til at klippe overskriften ud, lave et nyt tekstfelt der løb over det ønskede antal spalter og sætte teksten ind i dette felt. En besværlig metode der også gjorde det svært at bestemme afstanden fra overskriften til brødteksten.

Men i InDesign CS5 kom der en ny smart funktion – Span Columns, der klarer arbejdet for os. Den virker på denne måde:

Trin 1

Hent teksten ind på normal vis. Formatér overskriften.

InDesign span columns

Trin 2

Vælg overskriften, hvis den ikke er valgt. Vælg Afsnitsformateringer og derefter funktionen Span Columns fra Kontrolpanelet. Her kan du bestemme, hvor mange spalter overskriften skal løbe over. Herunder er valgt punktet Span 3.

InDesign span columns funktionen

Og det færdige resultat.

InDesigns span columns funktion

Nu kan du med Space After ikonet styre afstanden til brødteksten, og du kan naturligvis vælge at lægge Span og Space After værdierne ind i en Paragraph Style.