Del et billede op med Compound Path

En lille overset funktion i InDesign er muligheden for at slå objekter sammen til et Compound path. Det kan vi bruge til at dele et billede op i mindre billeder uden at skulle placére det flere gange. Det laves på følgende måde.

Trin 1

Lav et grid af billeder som set nedenfor. Det kan vi gøre med gentagen dublering under Edit> Step & Repeat eller InDesigns grid funktion under View> Grids & Guides. Hvis du bruge sidstnævnte metode, så husk at slå Snap to Document Grid til også under Grids & Guides.

Compound path

Trin 2

Markér alle de objekter du vil lave lagt sammen. Vi vil gerne have noget tekst i vores opsætning, så tre af objekterne er ikke valgte.

InDesign Compound Path

Trin 3

Brug derefter Object> Path> Compound Path. De resterende objekter er nu lavet til et compound objekt.

InDesign Compound Path

 

Trin 4

Vi lægger nu et billede ind i vores compound objekt, som vi plejer, fx med File> Place. Billedet lægger sig nu fint i vores billedebokse og er blevet delt op.

InDesign Compound Path

Trin 5

Vi er egentlig færdig med funktionen, men lad os alligevel arbejde lidt videre med vores opsætning. Herunder er der lagt en kant på billed rammerne med Object> Corner Options. Den valgte kant hedder Bevel.

InDesign Compound Path

Trin 6

Vi ville som tidligere nævnt gerne have noget tekst i vores opsætning. Derfor vil vi have de to nederste objekter slået sammen. Træk derfor det venstre objekt henover det til højre, så de overlapper hinanden.

InDesign Compound Path

Trin 7

Vælg begge objekter og brug menupunktet Object> Pathfinder> Add til at slå objekterne sammen til et.

InDesign Compound Path

Trin 8

Til sidst er teksten lagt i de to billedbokse (de bliver automatisk til tekstbokse, når vi klikker med tekstkurseren i dem.) Og så er der lagt en skygge på vores objekter med Object> Effects> Drop Shadow. Det kunne naturligvis have være alle mulige andre effekter.

InDesign Compound Path