Jeg har haft to dagskurser  hvor Gert har undervist mig individuelt på min arbejdsplads  i fortrinsvist  Illustrator, men også  Photoshop.

Det har været målrettet og meget effektivt. Jeg sparer meget tid ved at han kommer frem for at skulle rejse til et kursussted. Der bliver så taget udgangspunkt i mit behov og jeg får meget mere ud af det end på et hold, hvor der ikke er så meget tid til den enkelte.

Gert fra Advice360 er behagelig og rutineret underviser med et dybt kendskab til programmerne og deres anvendelse i forskellige brancher. Det er rart at have ham som livline, når man skal opdateres eller lære nogen funktioner bedre at kende.