Kalender manual v. 1.1 (opdateret 15. september 2023)

1. Om kalender scriptet

Scriptet er licensbaseret. Dvs. du kan kan købe en eller flere licenser, alt efter hvad du har behov for.

Licensperioden løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2023. Den 1. januar 2024 vil scriptet ikke længere virke, og du skal købe en ny licens til det følgende år. Selve InDesign dokumentet vil naturligvis blive ved med at fungerer som normalt.

Prisen for kalender scriptet er:

 • 1 licens (1 arbejdsstation): 2500 kr. + moms årligt.
 • 2 licenser (2 arbejdsstationer): 4500 kr. + moms årligt.
 • Flere end 2 licencer (flere end 2 arbejdsstationer): 6000 kr. + moms årligt.

Ved årsskiftet vil samtlige data blive opdateret med de korrekte data (antal arbejdsdage, helligdage osv.) for det følgende år, og en ny version af scriptet til være klar til salg.

Bemærk: Scriptet og data er testet, testet og testet igen af flere personer. Men tjek for en sikkerhedsskyld at alt er korrekt, før du får lavet 10.000 kalendere :-)

2.  Hvad kan du gøre med scriptet ?

Kalender scriptet vil automatisk oprette en kalender ud fra de mål og ønsker til indhold, du definerer. Du kan:

 • Definere størrelse og retning på dokumentet.
 • Indlæse InDesign standardskabelonen eller dine egne skabeloner indeholdende kundens fonte, farver osv.
 • Gemme indstillinger for kalenderen til senere brug.
 • Indlæse helligdage, antal arbejdsdage, kongelige fødselsdage, månefaser, militære flagdage og mærkedage.
 • Du kan oprette dine egne mærkedage, fx fødselsdage, som automatisk vil blive oprettet i kalenderen.

Alt indhold i det oprettede InDesign dokument er baseret på Paragraph-, Character- og Cell Styles, og kan dermed lynhurtigt tilrettes det ønskede udseende.

3. Indhold af den downloadede fil

Når du har downloaded filen, skal du først unzippe den. Den udpakkede mappe består af disse ting:

 • Selve scriptet der hedder Kalender scriptet 2024 v1.
 • En mappe ved navn moon font, der indeholder fonten MoonPhasesET.otf. Den skal du installere, hvis du ønsker månefaser i din kalender.
 • En mappe, ved navn csv, der indeholde de data, der bliver indsat i kalenderen.
 • Et InDesign dokument, ved navn, skabelon 14-09-23. I denne ligger en række styles/formater, du skal bruge som udgangspunkt, når du opretter din kalender første gang. Den indeholder kun styles, altså ikke informationer omkring dokumentstørrelse eller andet.
 • En tekstfil med link til denne manual

4. Installering af scriptet

 1. Udpak den downloadede fil
 2. Åbn Script panelet i InDesign. Det finder du under menupunktet Window> Utilities> Scripts
 3. Fra Scripts panelets dropdown-menu vælger du punktet Reveal in Finder (Mac) eller Reveal in Explorer (PC)
 4. Klik på mappen Script Panel. Det er i denne mappe at dit script skal placeres.
 5. Kopier indholdet af den unzippede fil over i mappen Script Panel.
 6. Hvis du ønsker, at månefaser skal vises i kalenderen, skal du også installere den medfølgende font.

Når scriptet er installeret korrekt, skal mappen i Script panelet, se ud som vist her under. Her ligger det i User mappen, men den kan også ligge i andre mapper. Men det er vigtigt at csv mappen ligger korrekt i forhold til selve scriptet.

5. Opsætning af dokumentet

Du dobbeltklikker på scriptet for at starte det. Nu ser du nedenstående dialogboks, hvor du har disse muligheder:

 • Sidestørrelse – Her vælger du størrelsen på InDesign dokumentet.
 • Måneder pr. side – Her vælger du antallet af måneder på side i kalenderen. Hvis du f.eks. ønsker en 2-sidet kalender vælger du 6 måneder pr. side.
 • Indlæs skabelon – Via knappen kan du indlæse formater fra enten standardskabelonen, som ligger i mappen du hentede, eller dine egne InDesign dokumenter – f.eks fra en kalender fra et tidligere år. Formaterne, der bliver overført til det nye InDesign dokument, er: Paragraph-, Character- og Cell Styles.
 • Brugerdefineret størrelse, Enheder og Sideretning. På disse tre punkter vælger du højde og bredde på dokumentet, sideretningen og måleenhed (i opsætningen, ikke i dokumentet).
 • Sidemargen: Her vælger du margen på dokumentet.
 • Medtag i kalenderen – Under dette punkt kan du vælge hvilke informationer, du ønsker at medtage i kalenderen.

Knapperne i bunden af panelet gør følgende:

 • Opret – Oprettet et nyt dokument med de valgte indstillinger.
 • Fortryd – Sletter indstillinger og lukker scriptet.
 • Gem indstillinger –  Gemmer dokumentets indstillinger som en .ini fil, du kan indlæse, hvis du ønsker at genbruge dokumentets opsætning (størrelse og hvilke data der skal medtages).
 • Hent indstillinger – Indlæser en gemt .ini fil, med oplysningerne om dokumentet opsætning.

Bemærk: Hvis du ikke indlæser en skabelon, bliver dit dokumentet oprettet uden nogen form for formatering. Du skal så selv indstille Paragraph-, Character- og Cell Styles. Seneste skabelon hedder Skabelon 14-09-23 og det vil være en god idé at bruge denne som udgangspunkt.

Opsætning af kalender skriptet

6. Tilretning af dokumentets udseende

Når du har trykket på knappen Opret, har du oprettet et InDesign dokument, som ser ud noget i retning af nedenstående billede, alt efter hvilke data du har valgt skulle importeres. I eksemplet er der kun importeret ugenumre.

Kalender skript

For at tilrette udseenet på kalenderen skal du nu ændre formaterne, der er beskrevet i det følgende. De fleste styles er baseret på stylen Dag, så det bedste er at starte med at ændre denne, da lørdag, søndag, måneder osv., så også vil ændre udseende i forhold til font, størrelse osv.

Et par tips før du starter.

 • Den mest enkelte måde at ændre udseenet på en style, er ved at lave en ændring enten i Properties panelet eller kontrolpanelet i toppen af InDesign. Dine styles vises nu med et plus. Højreklik på style navnet og vælg punktet Redefine Style. Den valgte style bliver nu opdateret.
 • Skjul evt. de lag du ikke bruger, så det er nemmere at få fat i den ønskede tekst.
 • Husk at laget Uge numre og Månefaser skal placeres øverst, for at indholdet af laget ikke forsvinder bag de farvede celler. Det er en god ide, at skjule disse lag, mens du arbejder med hovedlaget.

Ændring af formater (Paragraph Styles)

 • Dagene (Ma, Ti etc.) er oprettet med Paragraph Stylen Dag.
 • Månederne er oprettet med Paragraph Stylen Måned. Denne er baseret (Based on) på stylen Dag.
 • Søndage er oprettet med Paragraph Stylen Søndag. Denne er baseret (Based on) på stylen Dag. Farven bag søndag kommer fra laget Lørdag og er defineret i Cell Stylen Søndag.
 • Lørdage er oprettet med Paragraph Stylen Dag. Denne er baseret (Based on) på stylen Dag. Farven bag lørdag kommer fra laget Lørdag og er defineret i Cell Stylen Lørdag.
 • Ugenumre er oprettet med Paragraph Stylen Uge numre (52). De er placeret i laget Uge numre (lægges øverst). Denne er baseret på (Based on) stylen  Dag.
 • Månefaser er oprettet med Paragraph Stylen Månefaser. Hvis du ønsker at oprette en kalender med månefaser, er det vigtigt, at du installerer den font, der følger med scriptet. Månefaser er placeret i laget Månefaser (lægges øverst).
 • Arbejdsdage er oprettet med Paragraph Stylen antal arbejdsdage. Denne er baseret (Based on) på stylen Dag.
 • Militære flagdage er oprettet med Paragraph Stylen Helligdage. Denne er baseret (Based on) på stylen Dag.

Ændring af formater (Character Styles)

Visse data er baseret på en Character Style, da de er oprettet som en Neste Style (indlejret formet). Det er nedenstående formater:

 • Dag (Ma, Ti osv), er oprettet med Character Stylen Dag.
 • Helligdage er oprettet med Character Stylen Helligdage.
 • Dato er oprettet med Character Stylen Dato.

Hvis du ønsker fx at ændre farve på disse, er det altså den relevante Character Style, du skal ændre.

Da det ikke er muligt for en celle at indeholde flere Paragraph Styles, er Paragraph Stylen Dag en såkaldt Nested Style (indlejret format), som du kan se her under. Dvs. at Character Stylene Dag, Dato og Helligdage er indlejret i Paragraph Stylen Dag. Udseendet af disse skal du altså ændre ved at åbne den relevante Character Style op og ændre dens indstillinger. [None] betyder i denne sammenhæng, at data der kommer efter Helligdage (fx Mærkedage), vil blive formateret på samme vis som Helligdage.

Ændring af cellernes udseende

Hvis du ønsker at ændre indrykning af teksten i cellen, skal du gøre det via den relevante Cell Style. Disse har samme navn som den Paragraph Style, der er brugt i cellen. Dobbeltklik på navnet på Cell Stylen for at åbne den op (man kan ikke ændre værdierne direkte i Cell panelet). Find punktet Text, og under Cell Insets ændrer du indrykningen i cellen.

kalender script

Alle Cell Styles er baseret på den Cell Style der hedder Dag. Hvis du ændrer værdierne her, så ændrer værdierne i de andre Cell Styles sig også. Dvs., at hvis du ønsker at ændre indrykningsværdierne for alle celler, skal du blot ændret den i cell stylen Dag.

Bemærk: En undtagelse er dog Cell Stylen Lørdag (da disse ligger på et separat lag).

7. Mangel på plads i cellerne

Hvis du oplever at cellerammerne ikke længere tilpasses hinanden, skyldes det, at der ikke er plads til mængden af data i en eller flere celler. I så tilfælde kan du fx ændre fontstørrelsen, indtil cellerammerne igen passer.

8. Tilretning eller tilføjelse af data

Data der bliver indsat i kalenderen, stammer fra de csv filer, der er placeret i mappen i script panelet. Som udgangspunkt findes disse csv filer:

 • Arbejdsdage
 • Helligdage
 • Kongelige fødselsdage
 • Maanefaser
 • Militære flagdage
 • Mærkedage

Opbygningen i dokumenterne ser sådan her ud:

Du kan tilrette dem, hvis du ønsker det. Eller du kan tilføje dine egne data, hvis du ønsker det. Du kan fx ønske at tilføje data til en kalender med fødselsdage.

Det gør du ved at oprette en ny csv fil og lægge den ned i samme mappe, hvor de andre csv filer befinder sig. Datastrukturen skal være nøjagtig den samme, så det mest fornuftige er nok, at du tager en kopi af en af filerne og tilretter den. Du må du ikke åbne filen i fx Excel, da æ, ø og å, bliver ændret til andre karakterer. Du skal åbne den i en teksteditor som fx Notesblok til pc. eller lignende til Mac.

9. Genbrug af kalenders udseende

Når du er færdig med opsætningen af din kalender, kan du genbruge de tilrettede styles som grundlag for fremtidige kalendere. Det gør du via knappen Indlæs skabelon fra scriptet panelet. Her vælger du så blot dit eget InDesign dokument i stedet for den skabelon der fulgte med scriptet.

Du kan også hente indstillinger lavet til dokumentets størrelse og hvilke data, der skal indlæses. Det gør du via knappen Hent indstillinger. Det kræver naturligvis, at du har gemt indstillingerne tidligere på knappen Gem indstllinger.

10. Hjælp til skriptet

Hvis du har brug for hjælp i forhold til opsætning eller brug af skriptet er du meget velkommen til at kontakte mig på info@advice360.dk. Så skal jeg nok hjælpe dig videre.

Hvis du har forslag til ændringer til skriptet, vil jeg også meget gerne høre fra dig.