SCRIPTS

Med scripts kan du udvide funktionerne i InDesign, og dermed automatisere opgaver, der normalt ikke vil være muligt. Scripts er altså en fantastisk måde, at minimere produktionstiden på en opgave. På denne side finder du nogle af de scripts, vi har udviklet til InDesign. Hver script indeholder en vejledning til, hvordan de installeres, men grundlæggende skal de blot installeres i InDesign mappen, så er de klar til brug. Hvis du er interesseret i at få udviklet et script til din produktion, så kontakt os for at høre om mulighederne.

With scripts, you can extend the functions of InDesign, and thus automate tasks that would not normally be possible. Scripts are therefore a fantastic way to minimize the production time on a task. On this page you will find some of the scripts we have developed for InDesign. Each script contains instructions on how to install them, but basically they just need to be installed in the InDesign folder and they are ready to use. If you are interested in having a script developed for your production, contact us to hear about the possibilities.