Hvis du kopierer indholdet mellem to forskellige dokumenter i både InDesign og Illustrator, vil objekterne blive placeret i lag 1. Hvis du ønsker at objekterne bliver placeret i det oprindelige lag, kan du slå Paste Remembers Layers til i lagpanelets sidemenu. Nu vil objekterne bliver placeret i det korrekte lag i det nye dokument.