En udfordring ved at arbejde med større InDesign dokumenter er altid at sørge for, at vi bruger vores Styles korrekt gennem hele dokumentet. Hidtil var vi været nødt til at tjekke dokumentet manuelt eller eventuelt lave en Preflight profil til at tjekke for disse ting.

I InDesign CC 2017 fik vi en lille, men virkelig nyttig funktion – nemlig Styles Override Highlighter. Med den kan vi få InDesign til at vise de steder i vores dokument, hvor vi har lavet lokale ændringer til en Paragraph- eller Character Style (men ikke til en Object Style).

Style overwrite highlighter

Klik knappen Style Override Highlighter til i enten Paragraph- eller Character Style panelet, og de områder hvor du har lavet ændringer i teksten vil blive vist i blåt. Du kan nu fjerne ændringerne ved at nulstille din Style (hold Alt knappen nede og klik på Style navnet) eller acceptere ændringerne, hvis du har lavet dem bevist.